Regenerative Yin Yoga

30-05-2017 18:00 - 19:30

No better way to end the day than a Regenerative Yin Yoga class. Sweet dreams guarantee 🙂